Category

ZUS

Biuro Rachunkowe ProFin Radom

POLSKI ŁAD – PRZEDSIĘBIORCO – ZAPŁAĆ SKŁADKĘ ZUS ZA GRUDZIEŃ PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU 2021 I ZYSKAJ 328,78ZŁ

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, Polski Ład, POSLI ŁAD, Rachunkowość, Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS | No Comments

Bliskie wprowadzenia zapowiadane zmiany systemu podatkowego zwanego Polskim Ładem, przewidują między innymi brak możliwości pomniejszenia podatku dochodowego PIT o większość składki zdrowotnej, jak to ma miejsce do tej pory.

Jednakże składki ZUS są księgowane z datą zapłaty, a ich termin płatności przypada na 10-ty lub 15-ty dzień kolejnego miesiąca, po miesiącu za który zostały naliczone. Jeżeli jednak pośpieszymy się z zapłatą składki za grudzień i zapłacimy ją przed końcem bieżącego roku, zostanie ona rozliczona jeszcze na „starych” zasadach, co pozwoli na pomniejszenie podatku dochodowego o wspomnianą na wstępie kwotę.

Biuro Rachunkowe ProFin Radom

ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2021

By | ZUS

Znamy już wysokość składek ZUS  dla osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązujących za rok 2021. Pierwszą składkę według nowej stawki przedsiębiorcy zapłacą za styczeń, zatem w terminie do 10 lub 15 lutego.

Wysokość składek 2021:

Pełny ZUS: z ubezpieczeniem chorobowym (dobrowolnym): 1457,49zł, bez chorobowego: 1380,18zł

Składki preferencyjne – pierwsze 24 miesiące działalności po zakończeniu lub rezygnacji z Ulgi na start: z chorobowym: 647,59zł, bez chorobowego: 627,01zł

Ulga na Start: (wyłącznie składka zdrowotna): 381,81zł

Procentowy wzrost składek względem ubiegłego roku jest zróżnicowany. Stosunkowo nieduży wzrost obciążeń ZUSowskich (o 1,8%) obserwujemy przy pełnych składkach, a znacznie większa różnica (6,30%) ma miejsce przy składkach preferencyjnych. Również w wartościach liczbowych mamy sytuację taką, że „pełny” ZUS wzrósł o 26,01zł, podczas gdy preferencyjny aż o 38,45zł, razem ze składkami chorobowymi. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zróżnicowana podstawa wyliczania składek dla różnych grup przedsiębiorców. Na stosunkowo wysoki wzrost obciążeń ZUS nowych przedsiębiorców wpływa wzrost obowiązującej płacy minimalnej w gospodarce, do poziomu 2800zł od stycznia 2021r.

Biuro Rachunkowe ProFin Radom

WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS NA ROK 2020

By | ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał komunikat o wysokości składek dla przedsiębiorców na rok 2020. I tak, w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz płac minimalnych, mamy również wzrost obciążeń składkami ZUS. Jednocześnie zostały wprowadzone korzystne ulgi, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w 2019r. nie przekraczał 120 tys. zł. Ulgi te funkcjonują pod nazwą „Mały ZUS” lub potocznie „500+ dla przedsiębiorstw”, czego nie należy rozumieć dosłownie. Jest to prognozowana średnia wysokość ulgi, ale wyliczenia są indywidualne dla każdej firmy i zależne od dochodu. Nadal funkcjonują również ulgi dla nowo tworzonych przedsiębiorstw.

Zatem, jeżeli przedsiębiorca nie może korzystać z ulgi, lub nie złoży wymaganych dokumentów, opłaca ZUS w pełnej wysokości, która w 2020 roku wynosi:

1431,48 zł – „pełny” ZUS z ubezpieczeniem chorobowym

1354,64 zł – „pełny” ZUS bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

362,34 zł – sama składka zdrowotna

Powyższe składki dotyczą miesięcy od stycznia do grudnia 2020 r.

W tej i wielu innych sprawach zapraszamy do kontaktu: https://profin.radom.pl/kontakt/