WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS NA ROK 2020

By 23 stycznia 2020ZUS
Biuro Rachunkowe ProFin Radom

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał komunikat o wysokości składek dla przedsiębiorców na rok 2020. I tak, w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz płac minimalnych, mamy również wzrost obciążeń składkami ZUS. Jednocześnie zostały wprowadzone korzystne ulgi, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w 2019r. nie przekraczał 120 tys. zł. Ulgi te funkcjonują pod nazwą „Mały ZUS” lub potocznie „500+ dla przedsiębiorstw”, czego nie należy rozumieć dosłownie. Jest to prognozowana średnia wysokość ulgi, ale wyliczenia są indywidualne dla każdej firmy i zależne od dochodu. Nadal funkcjonują również ulgi dla nowo tworzonych przedsiębiorstw.

Zatem, jeżeli przedsiębiorca nie może korzystać z ulgi, lub nie złoży wymaganych dokumentów, opłaca ZUS w pełnej wysokości, która w 2020 roku wynosi:

1431,48 zł – „pełny” ZUS z ubezpieczeniem chorobowym

1354,64 zł – „pełny” ZUS bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

362,34 zł – sama składka zdrowotna

Powyższe składki dotyczą miesięcy od stycznia do grudnia 2020 r.

W tej i wielu innych sprawach zapraszamy do kontaktu: https://profin.radom.pl/kontakt/