Category

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Biuro Rachunkowe ProFin

PIT- 2020: ROZLICZENIA ROCZNE – KRAJOWE I ZAGRANICZNE

By | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, Rozliczenia z Urzędem Skarbowym | No Comments

Certyfikowane Biuro Rachunkowe ProFin oferuje fachową pomoc w sporządzeniu i wysyłce rocznych deklaracji PIT za rok 2020.

Rozliczamy wszystkie roczne deklaracje PIT – 28, 36, 36L, 37 … wraz z załącznikami, w super cenie od 30zł za deklarację, 10zł za załącznik.

Pomagamy w prawidłowym rozliczeniu ULG PODATKOWYCH.

Rozliczamy także DOCHODY ZAGRANICZNE (PIT 36 z załącznikiem  PIT Z/G): Holandia, Norwegia, Niemcy i inne kraje

Sporządzamy również korekty deklaracji z lat ubiegłych.

Istnieje możliwość wysyłki dokumentów elektronicznie – nie ma konieczności przyjeżdżania do Biura.

Zapraszamy!!!

Kontakt:

Adres: Radom, ul. Moniuszki 2B lok.5, tel. 608-336-587, e-mail: biuro@profin.radom.pl

Biuro Rachunkowe ProFin Radom

NOWY JPK-V7 OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

By | Rachunkowość, Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, VAT

W ostatnich dniach zapadła decyzja o przesunięciu daty wprowadzenia nowych deklaracji JPK-V7 w odniesieniu do wszystkich podatników VAT, na dzień 1 października 2020 roku. Tym samym, mamy kolejne przesunięcie terminu wprowadzenia tej zmiany, pierwotnym terminem miał być 1 kwietnia dla dużych firm i 1 lipca dla pozostałych, potem 1 lipca dla wszystkich. Jednakże sytuacja związana z koronawirusem i wieloma trudnościami w gospodarce spowodowała, że rząd zdecydował o kolejnej zmianie. Przesunięcie terminu należy uznać za pozytywne, to nie najlepszy moment na zmiany tego formatu, wiele firm pracuje w ograniczonym zakresie i w sposób zdalny. Zmiana wymaga też aktualizacji oprogramowania finansowo – księgowego na wersję dostosowaną do tworzenia nowych struktur.

Nowa deklaracja JPK-V7 ma być połączeniem dotychczasowych struktur VAT-7 i JPK-VAT, uzupełnionym o dodatkowe informacje. Mają się w niej znaleźć np. informacje o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności oraz sprzedaży tzw. towarów wrażliwych, będących pod wnikliwą obserwacją fiskusa, ze względu na występujące w przeszłości nadużycia.

Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i większą cyfryzację podatków i znacznie zaostrzają wymogi odnośnie jakości danych przekazywanych w deklaracjach. Wprowadzono nowość, jaką jest możliwość nałożenia kary w wysokości 500zł za każdy błąd w danych wskazany przez administrację podatkową, który nie zostanie poprawiony w trybie złożenia korekty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Dodatkowe trzy miesiące to czas na wdrożenie zapowiedzianych zmian i uniknięcie niepotrzebnych i kosztownych błędów.

Wiele ciekawych informacji na ten temat m. in. tutaj:

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/obowiazek-podatkowy/3580823,2,Zmiany-w-VAT-w-2020-roku-jak-sie-przygotowac.html

Biuro Rachunkowe ProFin: kontakt

e-mail: biuro@profin.radom.pl, tel. 608-336-587

JPK-VAT

MIKRORACHUNEK PODATKOWY – WĄTPLIWOŚCI PODATNIKÓW

By | Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Od 1 stycznia 2020 roku funkcjonują nowe osobiste mikrorachunki podatkowe, na które wszyscy podatnicy są zobowiązani są wpłacać podatki PIT, CIT i VAT. Każdy ma zatem własny numer rachunku, zamiast dotychczasowych numerów właściwych dla odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Numer mikrorachunku można otrzymać w Urzędzie Skarbowym lub wygenerować samodzielnie na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/?fbclid=IwAR0v4ih1Yae_K_tcMBIUGmvRGCVr_CeHtpnNiIv4mu–D0Qilk2nMkpV_a4

Znajduje się tam generator numerów mikrorachunków, z którego można korzystać wielokrotnie. Nie jest to również ograniczone czasowo i nie przestanie funkcjonować np. za miesiąc. Korzystając z generatora można otrzymać numer rachunku nie tylko dla samego siebie, ale również dla znajomego, członka rodziny itp., również pod tym względem nie ma ograniczeń.

WYBÓR WŁAŚCIWEGO MIKRORACHUNKU:

Wątpliwości pojawiają się w momencie, gdy mamy wybrać właściwy nam rodzaj identyfikatora podatkowego: PESEL czy NIP. Od tego zależy wygenerowany numer rachunku. Każdy podatnik może mieć w związku z tym dwa rachunki, oparty o PESEL i o NIP, gdyż numer PESEL lub NIP jest częścią numeru rachunku.

Zatem, kiedy należy użyć numeru NIP, a kiedy PESEL? Część wątpliwości wyjaśnia Ministerstwo Finansów:

 PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:

– nie prowadzisz działalności gospodarczej

– lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP, jeśli:

– prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT

– lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Czyli w uproszczeniu – NIP dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, PESEL nieprowadzących. NIP będzie też dotyczył osób nieprowadzących działalności ale będących zarejestrowanymi podatnikami VAT, bo taka możliwość występuje w gospodarce.

Jeżeli podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych, odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy w jego imieniu zajmuje się pracodawca. Wykorzystuje on przy tym własny mikrorachunek podatkowy, gdzie przekazuje zaliczki za wszystkich pracowników zbiorczo. Zatem indywidualny mikrorachunek pracownika do tego mu niepotrzebny.

Kolejna wątpliwość pojawia się przy rozliczaniu wpłat podatku dochodowego przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, ale uzyskujące przychody np. z najmu prywatnego lokali mieszkalnych. Są to osoby będące samodzielnymi płatnikami podatków, co mogłoby sugerować wykorzystanie mikrorachunku z NIPem. Jednakże według informacji uzyskanej w Krajowej Informacji Skarbowej właściwym rodzajem mikrorachunku będzie ten z numerem PESEL, o ile podatnik nie jest równocześnie przedsiębiorcą.

Pojawiły się również błędne wyjaśnienia niektórych instytucji, mówiące o wpłacie na indywidualne konto również innych podatków, np. od spadków i darowizn, czy nawet mandatów karnych. Nie jest to prawdą, indywidualny mikrorachunek dotyczy wyłącznie podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych oraz VATu, pozostałe rozrachunki regulujemy na dotychczasowych zasadach.

Dotychczasowe numery rachunków Urzędów Skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT po 31 grudnia 2019 r. przestają istnieć, nie da się na nie zapłacić podatków, a pomyłkowo zapłacone mają być zwracane do wpłacających.

W tej i wielu innych sprawach zapraszamy do kontaktu: https://profin.radom.pl/kontakt/