Indywidualny rachunek podatkowy w urzędzie skarbowym

By 27 listopada 2019Bez kategorii

INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY W URZĘDZIE SKARBOWYM
Od 1 stycznia 2020 roku planowana jest zmiana w sposobie rozliczania podatników z Urzędem Skarbowym w zakresie podatków PIT, CIT i VAT. Zmiana dotyczy utworzenia indywidualnych numerów rachunków bankowych do przelewów tytułem w/w podatków. Obecnie wygląda to tak, że wpłacane są podatki na odpowiedni numer rachunku właściwego Urzędu Skarbowego, wspólny dla wszystkich podatników danego urzędu. Zmiana ma ułatwić sposób rozliczeń, również za sprawą tego, że jest to wspólny rachunek dla trzech powyższych podatków, do tej pory każdy rodzaj podatku miał inny rachunek w danym Urzędzie Skarbowym. Ułatwieniem jest również brak konieczności zmian numerów rachunków podatkowych przy zmianie miejsca prowadzenia działalności czy zamieszkania. Podobny sposób rozliczeń na indywidualne numery kont funkcjonuje już obecnie w ZUS.
Już teraz możemy wygenerować nowy numer mikrorachunku podatkowego, korzystając z portalu podatki.gov.pl: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatko…/