Tag

księgowość dla firm - Biuro Rachunkowe ProFin Jolanta Szulfer

JPK-VAT

MIKRORACHUNEK PODATKOWY – WĄTPLIWOŚCI PODATNIKÓW

By | Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Od 1 stycznia 2020 roku funkcjonują nowe osobiste mikrorachunki podatkowe, na które wszyscy podatnicy są zobowiązani są wpłacać podatki PIT, CIT i VAT. Każdy ma zatem własny numer rachunku, zamiast dotychczasowych numerów właściwych dla odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Numer mikrorachunku można otrzymać w Urzędzie Skarbowym lub wygenerować samodzielnie na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/?fbclid=IwAR0v4ih1Yae_K_tcMBIUGmvRGCVr_CeHtpnNiIv4mu–D0Qilk2nMkpV_a4

Znajduje się tam generator numerów mikrorachunków, z którego można korzystać wielokrotnie. Nie jest to również ograniczone czasowo i nie przestanie funkcjonować np. za miesiąc. Korzystając z generatora można otrzymać numer rachunku nie tylko dla samego siebie, ale również dla znajomego, członka rodziny itp., również pod tym względem nie ma ograniczeń.

WYBÓR WŁAŚCIWEGO MIKRORACHUNKU:

Wątpliwości pojawiają się w momencie, gdy mamy wybrać właściwy nam rodzaj identyfikatora podatkowego: PESEL czy NIP. Od tego zależy wygenerowany numer rachunku. Każdy podatnik może mieć w związku z tym dwa rachunki, oparty o PESEL i o NIP, gdyż numer PESEL lub NIP jest częścią numeru rachunku.

Zatem, kiedy należy użyć numeru NIP, a kiedy PESEL? Część wątpliwości wyjaśnia Ministerstwo Finansów:

 PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:

– nie prowadzisz działalności gospodarczej

– lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP, jeśli:

– prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT

– lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Czyli w uproszczeniu – NIP dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, PESEL nieprowadzących. NIP będzie też dotyczył osób nieprowadzących działalności ale będących zarejestrowanymi podatnikami VAT, bo taka możliwość występuje w gospodarce.

Jeżeli podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych, odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy w jego imieniu zajmuje się pracodawca. Wykorzystuje on przy tym własny mikrorachunek podatkowy, gdzie przekazuje zaliczki za wszystkich pracowników zbiorczo. Zatem indywidualny mikrorachunek pracownika do tego mu niepotrzebny.

Kolejna wątpliwość pojawia się przy rozliczaniu wpłat podatku dochodowego przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, ale uzyskujące przychody np. z najmu prywatnego lokali mieszkalnych. Są to osoby będące samodzielnymi płatnikami podatków, co mogłoby sugerować wykorzystanie mikrorachunku z NIPem. Jednakże według informacji uzyskanej w Krajowej Informacji Skarbowej właściwym rodzajem mikrorachunku będzie ten z numerem PESEL, o ile podatnik nie jest równocześnie przedsiębiorcą.

Pojawiły się również błędne wyjaśnienia niektórych instytucji, mówiące o wpłacie na indywidualne konto również innych podatków, np. od spadków i darowizn, czy nawet mandatów karnych. Nie jest to prawdą, indywidualny mikrorachunek dotyczy wyłącznie podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych oraz VATu, pozostałe rozrachunki regulujemy na dotychczasowych zasadach.

Dotychczasowe numery rachunków Urzędów Skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT po 31 grudnia 2019 r. przestają istnieć, nie da się na nie zapłacić podatków, a pomyłkowo zapłacone mają być zwracane do wpłacających.

W tej i wielu innych sprawach zapraszamy do kontaktu: https://profin.radom.pl/kontakt/