Category

kadry i płace

Wzrost płacy minimalnej

WZROST PŁACY MINIMALNEJ 2020 R.

By | kadry i płace

Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna brutto dla pracowników pełnoetatowych wyniesie 2600zł. brutto. Oznacza to wzrost o 350 zł. w stosunku do roku 2019. Oprócz wyższych wynagrodzeń dla pracowników oznacza to również wzrost kosztów zatrudnienia dla pracodawców, większy niż 350zł.

Związane jest to z obciążeniem pracodawców częścią składek ZUS, niepotrącaną z wynagrodzeń brutto pracowników.

Obciążenie pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika wynosi:

  • Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% wynagrodzenia brutto
  • Ubezpieczenie rentowe: 6,5%
  • Ubezpieczenie wypadkowe: 1,67% *
  • Fundusz Pracy: 2,45%
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,1%

*standardowa stawka, więcej informacji np. w poradnikach ZUS: https://www.zus.pl/

RAZEM – ZUS obciążający pracodawcę powyżej wynagrodzenia brutto pracownika to dodatkowe 20,48% tego wynagrodzenia, czyli 532,48zł. w odniesieniu do nowej płacy minimalnej.

Natomiast z wynagrodzeń brutto samego pracownika potrącane jest:

  • Ubezpieczenie emerytalne: 9,76%
  • Ubezpieczenie rentowe: 1,5%
  • Ubezpieczenie chorobowe: 2,45%
  • Ubezpieczenie zdrowotne: 9%

RAZEM – ZUS obciążający pracownika: 22,71%, czyli 590,46zł. przy nowej płacy minimalnej.

Łącznie całkowite obciążenie składkami ZUS wynosi 43,19% wynagrodzenia brutto.

Po doliczeniu do wynagrodzenia brutto dodatkowych obciążeń pracodawcy składkami ZUS w wysokości 20,48%, czyli 532,48zł w odniesieniu do nowej płacy minimalnej łączne obciążenie pracodawcy zatrudnieniem pracownika na pensji minimalnej wyniesie: 3132,48 zł.

Jak zatem wyglądać będzie ostatecznie wynagrodzenie, które otrzyma pracownik „na rękę”?

Po potrąceniu składek ZUS musimy jeszcze odjąć zaliczkę na podatek dochodowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy przysługuje zwolnienie od podatku. W przypadku pensji minimalnej zaliczka wyniesie 121zł, zatem po potrąceniu wszystkich obciążeń pracownik otrzyma ok. 1920zł.

Różnica pomiędzy całkowitym obciążeniem pracodawcy a kwotą wypłacaną pracownikowi jest jak widać bardzo wysoka.

Wzrost obciążeń pracodawców w stosunku do roku poprzedniego w związku ze wzrostem płacy minimalnej wyniesie ok. 15,6%. Jest to oczywiście znacznie powyżej dotychczasowej inflacji ale, miejmy nadzieję, nie spowoduje znacznego wzrostu cen. Pewne zachowania rynku są jednak trudne do przewidzenia.

W tej i wielu innych sprawach zapraszamy do kontaktu: https://profin.radom.pl/kontakt/