VAT: Mechanizm Podzielonej Płatności czyli Split Payment.

By 27 listopada 2019Bez kategorii

Od 1 listopada funkcjonują nowe regulacje w zakresie podatku VAT, w odniesieniu do transakcji przewyższających kwotę 15tys zł, jeżeli dotyczą towarów i usług z określonych grup, sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę opatrzoną zapisem „mechanizm podzielonej płatności” bądź „split payment”. Oznacza to, że taką fakturę regulujemy z zachowaniem wspomnianego mechanizmu podzielonej płatności, tj część netto faktury wpłacamy na rachunek zwykły, a część związaną z podatkiem VAT na specjalnie wydzielony w tym celu rachunek VATowski naszego dostawcy. Banki miały obowiązek wydzielić takowy rachunek swoim klientom posiadającym konta firmowe. Rachunek VAT może być przez właściciela wykorzystywany do płatności VAT, ale też np. do regulacji podatku CIT, akcyzy, zobowiązań ZUSowskich. Jednym słowem właściciel nie może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku, ale przy rozsądnym zarządzaniu kontem, regulacja ta nie powinna znacząco wpłynąć na obniżenie płynności przedsiębiorstwa.
Regulacja MPP czyli split payment dotyczy towarów i usług tzw. „wrażliwych”, z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Na liście znajdują się np. usługi budowlane wszelkiego typu, stal i wyroby hutnicze, węgiel, części samochodowe i motocyklowe, surowce wtórne i odpady, wyroby jubilerskie, telefony, komputery, aparaty cyfrowe i inny sprzęt elektroniczny oraz jego części.
Faktura z zachowaniem MPP powinna być wystawiona, jeśli wartość całej transakcji przekracza 15tys. zł. Jeżeli cała faktura przekracza powyższą kwotę, a znajduje się na niej towar „wrażliwy”, musi być opatrzona zapisem o podzielonej płatności, nawet jeśli wartość tego towaru (lub usługi) jest niewielka w odniesieniu do wartości wszystkich innych pozycji na fakturze. Taką fakturę, zawierającą towary „z załącznika nr 15” i „zwykłe” możemy płacić w całości z zachowaniem MPP bądź wydzielić tylko towar „za załącznika” i za niego zapłacić z zachowaniem MPP a całą resztę zapłacić na zwykły rachunek dostawcy, z czym jest oczywiście więcej kłopotu 

Pojawi się zapewne pokusa, aby wartość całej transakcji dzielić na odrębne faktury, tak aby wartość faktury nie przekraczała 15tys zł. Może być to jednak ryzykowne podejście w czasie, gdy mamy Jednolite Pliki Kontrolne i wszystkie transakcje są w nich udostępniane do wglądu.
Więcej info wkrótce, w tym o solidarnej odpowiedzialności nabywcy …